Stór reynslubanki af praktískum brunavarnalausnum.

Kostnaðarvitund ávallt í forgrunni

Öðruvísi ráðgjöf.Þekking

Byggingarverkfræði (CSc), Brunavarnaverkfræði (MSc), verkefnastjórnun (MPM), reglur, staðlar, framkvæmd, rekstur, stjórnsýsla, eftirlit, virkni.

Reynsla

Brunavarnaráðgjöf í yfir 500 byggingum, þar af nokkrum stærstu byggingum landsins.

Hagkvæmni

Árangursríkar lausnir sem henta viðkomandi starfsemi og aðstæðum og hafa reynst vel í íslenskum veruleika og menningu.
Kostnaðarvitund ávallt í forgrunni.

Hvað gerum við?

  • Brunavarnaráðgjöf

    Brunavarnaráðgjöf til arkitekta, verktaka og húseiganda.

  • Brunahönnun

    Brunahönnun bæði nýbygginga og eldra húsnæðis.

  • Brunatæknileg úttekt

    Brunatæknilegar úttektir á eldri byggingum og tímasettar verkáætlanir.

  • Deilihönnun

    Ráðgjöf við brunatæknileg deili og útfærslur. Deilin skipta miklu máli þegar á reynir.

  • Sérhæfð brunahönnun

    Brunahönnun verksmiðja og annars sérhæfðs iðnaðar, t.d. kísilmálmverksmiðja.

  • Sérhæfðar brunavarnir

    Brunavarnir jarðganga og olíubirgðastöðva.

  • Samræming brunavarna

    Úttektir á virkni og samræmingu brunavarna.

  • Eldvarnareftirlit

    Gerð eigin eldvarnareftirlitskerfa. Eigið eldvarnareftirlit.

  • Brunahönnun loftræstikerfa

    Brunatæknilegar forsendur svo sem yfirþrýstingur af völdum raunbruna og hitastigsútreikningar fyrir líkanagerð og þrýstifallsútreikninga í opnum kerfum án brunaloka.

  • Brunaflæðihermun

    Brunaflæðihermun í loftræsikerfum með sænska hermiforritinu PFS
    sem nýtist einnig í alls konar reykblásaraútreikninga og þrýstijöfnunarútreikninga.
  • Yfirferð brunahönnunar

    Yfirferð og rýni brunahönnunar fyrir byggingarfulltrúa.

  • Sérhæfð ráðgjöf

    Ráðgjöf við hönnun sérhæfðra vatnsúðakerfa.

  • Áhættumat

    Áhættumat m.t.t. brunavarna.

  • Byggingarefni

    Mat á prófunargögnum og erlendum vottunum.

  • Brunahönnun timburhúsa

    Brunahönnun nýrra og gamalla timburhúsa með áherslu á hagstæðar deililausnir.

Verkefnin okkar


Við höfum komið að öllum tegundum brunatæknilegra verkefna og brunahönnunar svo sem nokkurra verslunarmiðstöðva, þar á meðal stærstu verslunarmiðstöðva landsins, vörumiðstöðva, vöruhótela, lagerbygginga, dekkjalagera, háhýsa, skrifstofubygginga af öllum gerðum og stærðum, hótelbygginga af öllum stærðum og gerðum, iðnaðarhúsa stórra sem smáa, sérhæfðs iðnaðar eins og lyfjaiðnaðar, fiskvinnlushúsa, frystihúsa, efnaverksmiðja og kísilmálmverksmiðja.

Fjölþætt reynsla


Þá höfum við komið að byggingum eins og skólum, hjúkrunarheimilum, sjúkrahúsum, flugstöðvum, fangelsum, bönkum, samkomuhúsum, íþróttahúsum, fjölnota húsum, fjölbýlishúsum, landbúnaðarbyggingum, bílageymslum, nýjum og gömlum timburhúsum, veitingastöðum, skemmtistöðum, pöbbum o.s.frv.


Sem sagt fjölbreytt flóra bygginga í reynslubankanum sem nýtist í öllum brunahönnunarverkefnum og brunatæknilegri ráðgjöf, allt með það að leiðarljósi að leysa brunatæknileg viðfangsefni á sem hagkvæmastan hátt.

Þá höfum við reynslu af brunatæknilegum verkefnum erlendis, svo sem skólum, samkomuhúsum, hjúkrunarheimilum og lyfjaverksmiðju svo fátt eitt sé nefnt.

Ekkert verkefni er of stórt ...


... og ekkert verkefni er of lítið.

Nefndu það bara og við þekkjum það og leysum það.

Fréttir

Hafðu samband

Gunnar H. Kristjánsson (CV)

Bygginga- og brunaverkfræðingur MSc / verkefnastjóri MPM

Netfang: brunahonnun@brunahonnun.com
Sími: 662-5990